Monday, 24 November 2014

Berserah diri dan beramal soleh. Siri kupasan al-Quran.

Bismillah  

Dalam al-Quran Allah berfirman "Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati" (Surah al-Baqarah, 2:112).

Dalam al-Quran banyak terdapat kata-kata iman yang sentiasa diiringi dengan amal soleh. 

Allah berfirman "Dan barang siapa melakukan amal kebaikkan, baik lelaki mahupun perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun" (Surah al-Nisa', 4:124).

Dan firman Nya, "Barang siapa melakukan kebaikkan dan beriman maka usahanya tidak akan disia-siakan" ( Surah al-Anbiya', 21:94).

Sekiranya kita telah berserah diri kepada Allah dan beramal soleh, maka kita tidak perlu bimbang dan bersedih. Di antara perilaku orang-orang beriman adalah apabila mereka ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka akan mengkaji sebab-sebab berlakunya dan berusaha kuat untuj mengatasinya. Andai masih juga belum dapat diatasi,  serahkanlah permasalahan itu kepada  Allah. Niat mereka tidak sedikit pun menjadi lemah dan hati mereka juga menyedari bahawa untuk mengatasi semua kesusahan itu, harus menyerahkan diri kepada kekuatan yanghakiki, iaitu Allah. 

No comments: